Ravelin – význam & historie

Název Ravelin jsme přejali z důvodu vlastní polohy tenisového klubu. Polovina našeho řešeného území se nachází přímo na části bývalých Olomouckých hradeb. Konkrétně Ravelinu, což je samostatná trojúhelníková pevnůstka v hradebním příkopu. Nepřítel se musel při dobývání pevnosti soustředit jako první právě na raveliny. Náš Ravelin má číslo XXVII. Autorem projektu olomoucké pevnosti byl příslušník habsburského inženýrského sboru, plukovník baron Pierre Philippe Bechade de Rochepine. Tento projekt byl schválen královnou Marií Terezií a prezidentem Dvorské válečné rady ve Vídni počátkem roku 1742.

 

Ve 3O. letech 20. století byla na Ravelinu zbudována Sokolská zahrada a Sokolské koupaliště. Sokolská zahrada sestávala z tanečního parketu se schodištěm a opěrnými zídkami z betonu v centru Ravelinu, podsklepeného objektu restaurace a dokonce kuželny při levém boku Ravelinu. Sokolské koupaliště, vybudováno stejně jako Sokolská zahrada místní Sokolskou župou se v průběhu času stalo vyhlášeným olomouckým koupalištěm. Bylo zbudováno v rozsahu sahajícímu těsně k boku Ravelinu, v jehož zdivu byla umístěna stavidla k zadržení vody pro případ zaplavení pevnostních příkopů. Původní stometrový bazén byl v 50. letech doplněn ještě o padesátimetrový bazén závodní, využívaný členy plaveckého oddílu Sokola Olomouc a židovského sportovního klubu Makkabi Olomouc.

 

O co se snažíme teď, se více dozvíte ZDE.