Nová vizuální identita

Naším prvořadým cílem bylo vytvořit vizuální identitu značky která odráží genia loci, princip obrany a útoku jako hlavního principu tenisu, muže a ženy jako hlavního principu života, amatérského a profesionálního tenisu, tvaru tenisové rakety i tenisového míčku.

 

Symbol Země a Tenisového míče odkazuje na přírodu  a sport v centru města Olomouce, kde mohou lidé strávit svůj čas nejen sportem.

 

Symbol Místa vztahuje svou pozornost na místo, které dříve sloužilo jako strategický bod obrany města a v současnosti bude sloužit lidem, kde se budou setkávat nejen u sportu, ale i u rodinných nebo kulturních akcí, což městu pomůže opět oživit odkaz našich předků.

 

Symbol Kapky vody je důležitým elementem, který pomohl ubránit nápor protivníků, tím, že se zvedlo stavidlo ravelinu, aby zaplavilo celou oblast v okolí pevnosti.

 

Symbol principu Muže a Ženy odkazuje na filozofický i psychologický aspekt tvořivé – aktivní, přijímané – pasivní síly, jenž je součástí života. Také však na základní princip tenisu ve smyslu obrany a útoku.

 

Symbol Tenisové rakety odkazuje na primární funkci projektu.